khách sạn

Chúng tôi ưu tiên chọn lọc kĩ lưỡng các khách sạn tiêu chuẩn 3-4 SAO được đánh giá thuộc TOP đầu phổ biến khu vực về nôi thất và chất lượng dịch vụ để đảm bảo cho từng vị Phật tử, Tăng, Ni có thể an tâm ngã lưng sau một ngày chiêm bái tinh tấn.