đối tác

Chúng tôi đã và đang cộng tác và xây dựng các đối tác người bản xứ trong nhiều lĩnh vực : du lịch Phật giáo, khách sạn , y dược, xây dựng giếng nước, cửa hàng Phật giáo, tôn sư tại các quốc gia Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng, Bhutan nhằm mục đích hỗ trợ chuyến đi được thuận lợi.
1. Du lịch Phật giáo
2. Khách sạn
3. Cửa hàng Phật giáo
4. Tôn sư