Theo dấu chân Bụt

TỪ THIỆN KẾT HỢP HÀNH HƯƠNG

Hành hương về xứ Phật là tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời người con Phật. Mỗi cuộc hành trình như một sự kiện trắc ẩn in sâu trong tâm tư mỗi người

Theo dấu chân Bụt

TỪ THIỆN KẾT HỢP HÀNH HƯƠNG

Hành trình chuyển hóa tâm thức qua các chuyến đi hành hương về đất Phật

 • Hành hương Ấn Độ - 5 ngày 4 đêm

  Ấn Độ xứ sở của lễ hội, tín ngưỡng, tâm linh và tôn giáo. Ấn Độ là nơi Đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát và giác ngộ. Ngài đã dành trọn cuộc đời của mình để hoằng hóa và truyền bá tư tưởng khắp miền Bắc Ấn Độ cho đến năm 80 tuổi Ngài nhập Đại bát niết bàn.

  Bồ Đề Đạo Tràng
 • Hành hương Ấn Độ - 6 ngày 5 đêm

  Ấn Độ xứ sở của lễ hội, tín ngưỡng, tâm linh và tôn giáo. Ấn Độ là nơi Đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát và giác ngộ. Ngài đã dành trọn cuộc đời của mình để hoằng hóa và truyền bá tư tưởng khắp miền Bắc Ấn Độ cho đến năm 80 tuổi Ngài nhập Đại bát niết bàn.

  Bồ Đề Đạo Tràng
 • Hành hương Ấn Độ - 8 ngày 7 đêm

  Ấn Độ xứ sở của lễ hội, tín ngưỡng, tâm linh và tôn giáo. Ấn Độ là nơi Đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát và giác ngộ. Ngài đã dành trọn cuộc đời của mình để hoằng hóa và truyền bá tư tưởng khắp miền Bắc Ấn Độ cho đến năm 80 tuổi Ngài nhập Đại bát niết bàn.

  Tứ Động Tâm
 • Hành hương Ấn Độ - 8 ngày 7 đêm

  Ấn Độ xứ sở của lễ hội, tín ngưỡng, tâm linh và tôn giáo. Ấn Độ là nơi Đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát và giác ngộ. Ngài đã dành trọn cuộc đời của mình để hoằng hóa và truyền bá tư tưởng khắp miền Bắc Ấn Độ cho đến năm 80 tuổi Ngài nhập Đại bát niết bàn.

  Tứ Động Tâm
 • Hành hương Ấn Độ - 7 ngày 6 đêm

  Tiểu Tây Tạng Dharamsala

  Ấn Độ xứ sở của lễ hội, tín ngưỡng, tâm linh và tôn giáo. Ấn Độ là nơi Đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát và giác ngộ. Ngài đã dành trọn cuộc đời của mình để hoằng hóa và truyền bá tư tưởng khắp miền Bắc Ấn Độ cho đến năm 80 tuổi Ngài nhập Đại bát niết bàn.

  Tiểu Tây Tạng Dharamsala
  • Hành hương Ấn Độ - 6 ngày 5 đêm

   Ấn Độ xứ sở của lễ hội, tín ngưỡng, tâm linh và tôn giáo. Ấn Độ là nơi Đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát và giác ngộ. Ngài đã dành trọn cuộc đời của mình để hoằng hóa và truyền bá tư tưởng khắp miền Bắc Ấn Độ cho đến năm 80 tuổi Ngài nhập Đại bát niết bàn.

   Bồ Đề Đạo Tràng
  • Hành hương Ấn Độ - 5 ngày 4 đêm

   Ấn Độ xứ sở của lễ hội, tín ngưỡng, tâm linh và tôn giáo. Ấn Độ là nơi Đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát và giác ngộ. Ngài đã dành trọn cuộc đời của mình để hoằng hóa và truyền bá tư tưởng khắp miền Bắc Ấn Độ cho đến năm 80 tuổi Ngài nhập Đại bát niết bàn.

   Bồ Đề Đạo Tràng
  • Hành hương Ấn Độ - 8 ngày 7 đêm

   Ấn Độ xứ sở của lễ hội, tín ngưỡng, tâm linh và tôn giáo. Ấn Độ là nơi Đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát và giác ngộ. Ngài đã dành trọn cuộc đời của mình để hoằng hóa và truyền bá tư tưởng khắp miền Bắc Ấn Độ cho đến năm 80 tuổi Ngài nhập Đại bát niết bàn.

   tứ động tâm
  • Hành hương Ấn Độ - 8 ngày 7 đêm

   Ấn Độ xứ sở của lễ hội, tín ngưỡng, tâm linh và tôn giáo. Ấn Độ là nơi Đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát và giác ngộ. Ngài đã dành trọn cuộc đời của mình để hoằng hóa và truyền bá tư tưởng khắp miền Bắc Ấn Độ cho đến năm 80 tuổi Ngài nhập Đại bát niết bàn.

   tứ động tâm
  • Hành hương Ấn Độ - 7 ngày 6 đêm

   Ấn Độ xứ sở của lễ hội, tín ngưỡng, tâm linh và tôn giáo. Ấn Độ là nơi Đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát và giác ngộ. Ngài đã dành trọn cuộc đời của mình để hoằng hóa và truyền bá tư tưởng khắp miền Bắc Ấn Độ cho đến năm 80 tuổi Ngài nhập Đại bát niết bàn.

   Tiểu Tây Tạng Dharamsala
  • Hành hương Nepal - 7 ngày 6 đêm

   Kathmandu

   Nepal được biết đến  là một quốc gia nơi Đức Phật  đản sanh  tại vườn Lumbini. Ngoài ra, Nepal còn sở hữu 8 trên 10 ngọn núi cao nhất thế giới thuộc dãy Himalaya. Tại Nepal. Phật giáo Tây Tạng - “Mật Tông hay Kim Cương Thừa” phát triển cực kì mạnh mẽ tại thung lũng Kathmandu.

   Kathmandu
  • Hành hương Nepal - 7 ngày 6 đêm

   Kathmandu

   Nepal được biết đến  là một quốc gia nơi Đức Phật  đản sanh  tại vườn Lumbini. Ngoài ra, Nepal còn sở hữu 8 trên 10 ngọn núi cao nhất thế giới thuộc dãy Himalaya. Tại Nepal. Phật giáo Tây Tạng - “Mật Tông hay Kim Cương Thừa” phát triển cực kì mạnh mẽ tại thung lũng Kathmandu.

   Kathmandu
  • Hành hương Nepal - 7 ngày 6 đêm

   Kathmandu

   Nepal được biết đến  là một quốc gia nơi Đức Phật  đản sanh  tại vườn Lumbini. Ngoài ra, Nepal còn sở hữu 8 trên 10 ngọn núi cao nhất thế giới thuộc dãy Himalaya. Tại Nepal. Phật giáo Tây Tạng - “Mật Tông hay Kim Cương Thừa” phát triển cực kì mạnh mẽ tại thung lũng Kathmandu.

   Kathmandu
  • Hành hương Nepal - 6 ngày 5 đêm

   Kathmandu

   Nepal được biết đến  là một quốc gia nơi Đức Phật  đản sanh  tại vườn Lumbini. Ngoài ra, Nepal còn sở hữu 8 trên 10 ngọn núi cao nhất thế giới thuộc dãy Himalaya. Tại Nepal. Phật giáo Tây Tạng - “Mật Tông hay Kim Cương Thừa” phát triển cực kì mạnh mẽ tại thung lũng Kathmandu.

   Kathmandu
  • Hành hương Nepal - 6 ngày 5 đêm

   Kathmandu

   Nepal được biết đến  là một quốc gia nơi Đức Phật  đản sanh  tại vườn Lumbini. Ngoài ra, Nepal còn sở hữu 8 trên 10 ngọn núi cao nhất thế giới thuộc dãy Himalaya. Tại Nepal. Phật giáo Tây Tạng - “Mật Tông hay Kim Cương Thừa” phát triển cực kì mạnh mẽ tại thung lũng Kathmandu.

   Kathmandu
  • Hành hương Tây Tạng - 5 ngày 4 đêm

   Lhasa

   Tây Tạng là một lãnh thổ độc lập cho đến năm 1959 chính thức sát nhập vào Trung Quốc. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Tây Tạng bởi Ngài Liên Hoa Sanh vào thế kỉ thứ 9.. Quốc gia này xung quanh được bao bọc bởi dãy núi cao hùng vĩ, tuyết lạnh buốt bao phủ quanh năm .Do địa hình hiểm trở, Phật giáo Kim Cương Thừa khi truyền bá đến Tây Tạng vẫn giữ được nguyên bản và duy trì phát triển hưng thịnh cho đến ngày nay.

   Lhasa
  • Hành hương Tây Tạng - 6 ngày 5 đêm

   Shigates

   Tây Tạng là một lãnh thổ độc lập cho đến năm 1959 chính thức sát nhập vào Trung Quốc. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Tây Tạng bởi Ngài Liên Hoa Sanh vào thế kỉ thứ 9.. Quốc gia này xung quanh được bao bọc bởi dãy núi cao hùng vĩ, tuyết lạnh buốt bao phủ quanh năm .Do địa hình hiểm trở, Phật giáo Kim Cương Thừa khi truyền bá đến Tây Tạng vẫn giữ được nguyên bản và duy trì phát triển hưng thịnh cho đến ngày nay.

   Shigates
  • Hành hương Tây Tạng - 6 ngày 5 đêm

   Shigates

   Tây Tạng là một lãnh thổ độc lập cho đến năm 1959 chính thức sát nhập vào Trung Quốc. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Tây Tạng bởi Ngài Liên Hoa Sanh vào thế kỉ thứ 9.. Quốc gia này xung quanh được bao bọc bởi dãy núi cao hùng vĩ, tuyết lạnh buốt bao phủ quanh năm .Do địa hình hiểm trở, Phật giáo Kim Cương Thừa khi truyền bá đến Tây Tạng vẫn giữ được nguyên bản và duy trì phát triển hưng thịnh cho đến ngày nay.

   Shigates
  • Hành hương Tây Tạng - 8 ngày 7 đêm

   Namtso

   Tây Tạng là một lãnh thổ độc lập cho đến năm 1959 chính thức sát nhập vào Trung Quốc. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Tây Tạng bởi Ngài Liên Hoa Sanh vào thế kỉ thứ 9.. Quốc gia này xung quanh được bao bọc bởi dãy núi cao hùng vĩ, tuyết lạnh buốt bao phủ quanh năm .Do địa hình hiểm trở, Phật giáo Kim Cương Thừa khi truyền bá đến Tây Tạng vẫn giữ được nguyên bản và duy trì phát triển hưng thịnh cho đến ngày nay.

   Namtso
  • Hành hương Tây Tạng - 8 ngày 7 đêm

   Namtso

   Tây Tạng là một lãnh thổ độc lập cho đến năm 1959 chính thức sát nhập vào Trung Quốc. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Tây Tạng bởi Ngài Liên Hoa Sanh vào thế kỉ thứ 9.. Quốc gia này xung quanh được bao bọc bởi dãy núi cao hùng vĩ, tuyết lạnh buốt bao phủ quanh năm .Do địa hình hiểm trở, Phật giáo Kim Cương Thừa khi truyền bá đến Tây Tạng vẫn giữ được nguyên bản và duy trì phát triển hưng thịnh cho đến ngày nay.

   Namtso
  • Hành hương Bhutan - 5 ngày 4 đêm

   Paro

   Bhutan được biết đến là một “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất, Bhutan còn nổi bật với những con người hiền lành. thân thiện. Hầu hết, người Bhutan ăn chay trong đó có cả Quốc vương của mình. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Bhutan vào thế kỉ thứ 9. Phật giáo là Quốc giáo của xứ sở Bhutan.

   Paro
  • Hành hương Bhutan - 5 ngày 4 đêm

   Paro

   Bhutan được biết đến là một “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất, Bhutan còn nổi bật với những con người hiền lành. thân thiện. Hầu hết, người Bhutan ăn chay trong đó có cả Quốc vương của mình. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Bhutan vào thế kỉ thứ 9. Phật giáo là Quốc giáo của xứ sở Bhutan.

   Paro
  • Hành hương Bhutan - 6 ngày 5 đêm

   Paro Rinpung Dzong

   Bhutan được biết đến là một “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất, Bhutan còn nổi bật với những con người hiền lành. thân thiện. Hầu hết, người Bhutan ăn chay trong đó có cả Quốc vương của mình. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Bhutan vào thế kỉ thứ 9. Phật giáo là Quốc giáo của xứ sở Bhutan.

   Paro Rinpung Dzong
  • Hành hương Bhutan - 6 ngày 5 đêm

   Paro Rinpung Dzong

   Bhutan được biết đến là một “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất, Bhutan còn nổi bật với những con người hiền lành. thân thiện. Hầu hết, người Bhutan ăn chay trong đó có cả Quốc vương của mình. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Bhutan vào thế kỉ thứ 9. Phật giáo là Quốc giáo của xứ sở Bhutan.

   Paro Rinpung Dzong
  • Hành hương Bhutan - 8 ngày 7 đêm

   Punakha

   Bhutan được biết đến là một “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất, Bhutan còn nổi bật với những con người hiền lành. thân thiện. Hầu hết, người Bhutan ăn chay trong đó có cả Quốc vương của mình. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Bhutan vào thế kỉ thứ 9. Phật giáo là Quốc giáo của xứ sở Bhutan.

   Punakha
  • Hành hương Sri Lanka - 5 ngày 4 đêm

   Dambulla

   Srilanka trong tiếng Việt gọi là “Tích Lan”. Quốc gia này nằm tại khu vực phía Nam- Ấn Độ còn được biết đến với cái tên “Quốc đảo Sư Tử”. Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Srilanka là quốc gia được truyền bá phật học đầu tiên bởi các cao tăng Ấn Độ vào thế kỉ thứ 3 TCN. Ngày nay, Phật giáo là Quốc giáo của Srilanka. Quốc gia này còn lưu giữ “hậu duệ của Cây Bồ Đề” nay đã  hơn 2300 tuổi.

   Dambulla
  • Hành hương Sri Lanka - 6 ngày 5 đêm

   Bồ Đề Vĩ Đại Cát Tường

   Srilanka trong tiếng Việt gọi là “Tích Lan”. Quốc gia này nằm tại khu vực phía Nam- Ấn Độ còn được biết đến với cái tên “Quốc đảo Sư Tử”. Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Srilanka là quốc gia được truyền bá phật học đầu tiên bởi các cao tăng Ấn Độ vào thế kỉ thứ 3 TCN. Ngày nay, Phật giáo là Quốc giáo của Srilanka. Quốc gia này còn lưu giữ “hậu duệ của Cây Bồ Đề” nay đã  hơn 2300 tuổi.

   Bồ Đề Vĩ Đại Cát Tường
  • Hành hương Sri Lanka - 8 ngày 7 đêm

   Sigiriya

   Srilanka trong tiếng Việt gọi là “Tích Lan”. Quốc gia này nằm tại khu vực phía Nam- Ấn Độ còn được biết đến với cái tên “Quốc đảo Sư Tử”. Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Srilanka là quốc gia được truyền bá phật học đầu tiên bởi các cao tăng Ấn Độ vào thế kỉ thứ 3 TCN. Ngày nay, Phật giáo là Quốc giáo của Srilanka. Quốc gia này còn lưu giữ “hậu duệ của Cây Bồ Đề” nay đã  hơn 2300 tuổi.

   Sigiriya
  • Hành hương Sri Lanka - 8 ngày 7 đêm

   Sigiriya

   Srilanka trong tiếng Việt gọi là “Tích Lan”. Quốc gia này nằm tại khu vực phía Nam- Ấn Độ còn được biết đến với cái tên “Quốc đảo Sư Tử”. Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Srilanka là quốc gia được truyền bá phật học đầu tiên bởi các cao tăng Ấn Độ vào thế kỉ thứ 3 TCN. Ngày nay, Phật giáo là Quốc giáo của Srilanka. Quốc gia này còn lưu giữ “hậu duệ của Cây Bồ Đề” nay đã  hơn 2300 tuổi.

   Sigiriya
  • Hành hương Sri Lanka - 8 ngày 7 đêm

   Sigiriya

   Srilanka trong tiếng Việt gọi là “Tích Lan”. Quốc gia này nằm tại khu vực phía Nam- Ấn Độ còn được biết đến với cái tên “Quốc đảo Sư Tử”. Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Srilanka là quốc gia được truyền bá phật học đầu tiên bởi các cao tăng Ấn Độ vào thế kỉ thứ 3 TCN. Ngày nay, Phật giáo là Quốc giáo của Srilanka. Quốc gia này còn lưu giữ “hậu duệ của Cây Bồ Đề” nay đã  hơn 2300 tuổi.

   Sigiriya
  • Hành hương Bhutan - 5 ngày 4 đêm

   Paro

   Bhutan được biết đến là một “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất, Bhutan còn nổi bật với những con người hiền lành. thân thiện. Hầu hết, người Bhutan ăn chay trong đó có cả Quốc vương của mình. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Bhutan vào thế kỉ thứ 9. Phật giáo là Quốc giáo của xứ sở Bhutan.

   Paro
  • Hành hương Bhutan - 5 ngày 4 đêm

   Paro

   Bhutan được biết đến là một “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất, Bhutan còn nổi bật với những con người hiền lành. thân thiện. Hầu hết, người Bhutan ăn chay trong đó có cả Quốc vương của mình. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Bhutan vào thế kỉ thứ 9. Phật giáo là Quốc giáo của xứ sở Bhutan.

   Paro
  • Hành hương Bhutan - 7 ngày 6 đêm

   Punakha

   Bhutan được biết đến là một “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất, Bhutan còn nổi bật với những con người hiền lành. thân thiện. Hầu hết, người Bhutan ăn chay trong đó có cả Quốc vương của mình. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Bhutan vào thế kỉ thứ 9. Phật giáo là Quốc giáo của xứ sở Bhutan.

   Punakha
  • Hành hương Bhutan - 7 ngày 6 đêm

   Punakha

   Bhutan được biết đến là một “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất, Bhutan còn nổi bật với những con người hiền lành. thân thiện. Hầu hết, người Bhutan ăn chay trong đó có cả Quốc vương của mình. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Bhutan vào thế kỉ thứ 9. Phật giáo là Quốc giáo của xứ sở Bhutan.

   Punakha
  • Hành hương Bhutan - 6 ngày 5 đêm

   Paro Rinpung Dzong

   Bhutan được biết đến là một “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất, Bhutan còn nổi bật với những con người hiền lành. thân thiện. Hầu hết, người Bhutan ăn chay trong đó có cả Quốc vương của mình. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Bhutan vào thế kỉ thứ 9. Phật giáo là Quốc giáo của xứ sở Bhutan.

   Paro Rinpung Dzong
   • Hành hương Nepal - 7 ngày 6 đêm

    Kathmandu

    Nepal được biết đến  là một quốc gia nơi Đức Phật  đản sanh  tại vườn Lumbini. Ngoài ra, Nepal còn sở hữu 8 trên 10 ngọn núi cao nhất thế giới thuộc dãy Himalaya. Tại Nepal. Phật giáo Tây Tạng - “Mật Tông hay Kim Cương Thừa” phát triển cực kì mạnh mẽ tại thung lũng Kathmandu.

    Kathmandu
   • Hành hương Nepal - 7 ngày 6 đêm

    Kathmandu

    Nepal được biết đến  là một quốc gia nơi Đức Phật  đản sanh  tại vườn Lumbini. Ngoài ra, Nepal còn sở hữu 8 trên 10 ngọn núi cao nhất thế giới thuộc dãy Himalaya. Tại Nepal. Phật giáo Tây Tạng - “Mật Tông hay Kim Cương Thừa” phát triển cực kì mạnh mẽ tại thung lũng Kathmandu.

    Kathmandu
   • Hành hương Nepal - 7 ngày 6 đêm

    Kathmandu

    Nepal được biết đến  là một quốc gia nơi Đức Phật  đản sanh  tại vườn Lumbini. Ngoài ra, Nepal còn sở hữu 8 trên 10 ngọn núi cao nhất thế giới thuộc dãy Himalaya. Tại Nepal. Phật giáo Tây Tạng - “Mật Tông hay Kim Cương Thừa” phát triển cực kì mạnh mẽ tại thung lũng Kathmandu.

    Kathmandu
   • Hành hương Nepal - 6 ngày 5 đêm

    Kathmandu

    Nepal được biết đến  là một quốc gia nơi Đức Phật  đản sanh  tại vườn Lumbini. Ngoài ra, Nepal còn sở hữu 8 trên 10 ngọn núi cao nhất thế giới thuộc dãy Himalaya. Tại Nepal. Phật giáo Tây Tạng - “Mật Tông hay Kim Cương Thừa” phát triển cực kì mạnh mẽ tại thung lũng Kathmandu.

    Kathmandu
   • Hành hương Nepal - 6 ngày 5 đêm

    Kathmandu

    Nepal được biết đến  là một quốc gia nơi Đức Phật  đản sanh  tại vườn Lumbini. Ngoài ra, Nepal còn sở hữu 8 trên 10 ngọn núi cao nhất thế giới thuộc dãy Himalaya. Tại Nepal. Phật giáo Tây Tạng - “Mật Tông hay Kim Cương Thừa” phát triển cực kì mạnh mẽ tại thung lũng Kathmandu.

    Kathmandu
    • Hành hương Tây Tạng - 9 ngày 8 đêm

     Lhasa

     Tây Tạng là một lãnh thổ độc lập cho đến năm 1959 chính thức sát nhập vào Trung Quốc. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Tây Tạng bởi Ngài Liên Hoa Sanh vào thế kỉ thứ 9.. Quốc gia này xung quanh được bao bọc bởi dãy núi cao hùng vĩ, tuyết lạnh buốt bao phủ quanh năm .Do địa hình hiểm trở, Phật giáo Kim Cương Thừa khi truyền bá đến Tây Tạng vẫn giữ được nguyên bản và duy trì phát triển hưng thịnh cho đến ngày nay.

     Lhasa
    • Hành hương Tây Tạng - 7 ngày 6 đêm

     Shigates

     Tây Tạng là một lãnh thổ độc lập cho đến năm 1959 chính thức sát nhập vào Trung Quốc. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Tây Tạng bởi Ngài Liên Hoa Sanh vào thế kỉ thứ 9.. Quốc gia này xung quanh được bao bọc bởi dãy núi cao hùng vĩ, tuyết lạnh buốt bao phủ quanh năm .Do địa hình hiểm trở, Phật giáo Kim Cương Thừa khi truyền bá đến Tây Tạng vẫn giữ được nguyên bản và duy trì phát triển hưng thịnh cho đến ngày nay.

     Shigates
    • Hành hương Tây Tạng - 7 ngày 6 đêm

     Shigates

     Tây Tạng là một lãnh thổ độc lập cho đến năm 1959 chính thức sát nhập vào Trung Quốc. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Tây Tạng bởi Ngài Liên Hoa Sanh vào thế kỉ thứ 9.. Quốc gia này xung quanh được bao bọc bởi dãy núi cao hùng vĩ, tuyết lạnh buốt bao phủ quanh năm .Do địa hình hiểm trở, Phật giáo Kim Cương Thừa khi truyền bá đến Tây Tạng vẫn giữ được nguyên bản và duy trì phát triển hưng thịnh cho đến ngày nay.

     Shigates
    • Hành hương Tây Tạng - 5 ngày 4 đêm

     Namtso

     Tây Tạng là một lãnh thổ độc lập cho đến năm 1959 chính thức sát nhập vào Trung Quốc. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Tây Tạng bởi Ngài Liên Hoa Sanh vào thế kỉ thứ 9.. Quốc gia này xung quanh được bao bọc bởi dãy núi cao hùng vĩ, tuyết lạnh buốt bao phủ quanh năm .Do địa hình hiểm trở, Phật giáo Kim Cương Thừa khi truyền bá đến Tây Tạng vẫn giữ được nguyên bản và duy trì phát triển hưng thịnh cho đến ngày nay.

     Namtso
    • Hành hương Tây Tạng - 5 ngày 4 đêm

     Namtso

     Tây Tạng là một lãnh thổ độc lập cho đến năm 1959 chính thức sát nhập vào Trung Quốc. Phật giáo Kim Cương Thừa được truyền đến Tây Tạng bởi Ngài Liên Hoa Sanh vào thế kỉ thứ 9.. Quốc gia này xung quanh được bao bọc bởi dãy núi cao hùng vĩ, tuyết lạnh buốt bao phủ quanh năm .Do địa hình hiểm trở, Phật giáo Kim Cương Thừa khi truyền bá đến Tây Tạng vẫn giữ được nguyên bản và duy trì phát triển hưng thịnh cho đến ngày nay.

     Namtso
     • Hành hương Sri Lanka - 7 ngày 6 đêm

      Bồ Đề Vĩ Đại Cát Tường

      Srilanka trong tiếng Việt gọi là “Tích Lan”. Quốc gia này nằm tại khu vực phía Nam- Ấn Độ còn được biết đến với cái tên “Quốc đảo Sư Tử”. Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Srilanka là quốc gia được truyền bá phật học đầu tiên bởi các cao tăng Ấn Độ vào thế kỉ thứ 3 TCN. Ngày nay, Phật giáo là Quốc giáo của Srilanka. Quốc gia này còn lưu giữ “hậu duệ của Cây Bồ Đề” nay đã  hơn 2300 tuổi.

      Bồ Đề Vĩ Đại Cát Tường
     • Hành hương Sri Lanka - 9 ngày 8 đêm

      Sigiriya

      Srilanka trong tiếng Việt gọi là “Tích Lan”. Quốc gia này nằm tại khu vực phía Nam- Ấn Độ còn được biết đến với cái tên “Quốc đảo Sư Tử”. Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Srilanka là quốc gia được truyền bá phật học đầu tiên bởi các cao tăng Ấn Độ vào thế kỉ thứ 3 TCN. Ngày nay, Phật giáo là Quốc giáo của Srilanka. Quốc gia này còn lưu giữ “hậu duệ của Cây Bồ Đề” nay đã  hơn 2300 tuổi.

      Sigiriya
     • Hành hương Sri Lanka - 9 ngày 8 đêm

      Sigiriya

      Srilanka trong tiếng Việt gọi là “Tích Lan”. Quốc gia này nằm tại khu vực phía Nam- Ấn Độ còn được biết đến với cái tên “Quốc đảo Sư Tử”. Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Srilanka là quốc gia được truyền bá phật học đầu tiên bởi các cao tăng Ấn Độ vào thế kỉ thứ 3 TCN. Ngày nay, Phật giáo là Quốc giáo của Srilanka. Quốc gia này còn lưu giữ “hậu duệ của Cây Bồ Đề” nay đã  hơn 2300 tuổi.

      Sigiriya
     • Hành hương Sri Lanka - 9 ngày 8 đêm

      Sigiriya

      Srilanka trong tiếng Việt gọi là “Tích Lan”. Quốc gia này nằm tại khu vực phía Nam- Ấn Độ còn được biết đến với cái tên “Quốc đảo Sư Tử”. Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Srilanka là quốc gia được truyền bá phật học đầu tiên bởi các cao tăng Ấn Độ vào thế kỉ thứ 3 TCN. Ngày nay, Phật giáo là Quốc giáo của Srilanka. Quốc gia này còn lưu giữ “hậu duệ của Cây Bồ Đề” nay đã  hơn 2300 tuổi.

      Sigiriya
     • Hành hương Sri Lanka - 5 ngày 4 đêm

      Dambulla

      Srilanka trong tiếng Việt gọi là “Tích Lan”. Quốc gia này nằm tại khu vực phía Nam- Ấn Độ còn được biết đến với cái tên “Quốc đảo Sư Tử”. Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Srilanka là quốc gia được truyền bá phật học đầu tiên bởi các cao tăng Ấn Độ vào thế kỉ thứ 3 TCN. Ngày nay, Phật giáo là Quốc giáo của Srilanka. Quốc gia này còn lưu giữ “hậu duệ của Cây Bồ Đề” nay đã  hơn 2300 tuổi.

      Dambulla

      Chuyến đi gần nhất

      Từ thiện kết hợp hành hương tháng 9/2024